Услови

Дефиниције и правне референце

Ова веб локација (или ова апликација)
Имовина која омогућава пружање Услуге.
Договор
Сваки правно обавезујући или уговорни однос између власника и корисника, регулисан овим Условима.
Власник (или ми)
ицл-лифе.цом – Физичко(а) лице(а) или правно лице које корисницима пружа ову веб страницу и/или услугу.
Услуга
Услуга коју пружа ова веб страница како је описано у овим Условима и на овој веб локацији.
Услови
Одредбе које се примењују на коришћење ове веб странице и услуга у овом или другим сродним документима, подложне су промени с времена на време, без обавештења.
Корисник (или Ви)
Физичко или правно лице које користи ову веб страницу.

Овај документ је уговор између Вас и ицл-лифе.цом.

Потврђујете и слажете се да сте приступом или коришћењем ове веб странице или коришћењем било које услуге у власништву или којом управља ова веб локација, пристали да будете обавезни и да се придржавате ових услова коришћења услуге („Услови коришћења услуге“), нашег обавештења о приватности („Обавештење о приватности ”) и све додатне услове који се примењују.

Ови Услови регулишу

 • услове дозвољавања коришћења ове веб странице, и,
 • било који други повезани уговор или правни однос са Власником

на правно обавезујући начин. Речи са великим словом су дефинисане у одговарајућим одељцима овог документа.

Корисник мора пажљиво прочитати овај документ.

Ако се не слажете са свим овим условима коришћења услуге и свим додатним условима који се односе на вас, немојте користити ову веб локацију.

Ову веб страницу обезбеђује:

ицл-лифе.цом
1560 ру ал нев иорк
10002
уса

Имејл за контакт власника: суппортс@ицл-лифе.цом


Резиме онога што корисник треба да зна

 • Старосно ограничење за коришћење ове веб странице и услуге : Да би приступио и користио ову веб локацију и било коју њену услугу, корисник мора бити пунолетна особа према важећем закону.
 • Имајте на уму да неке одредбе ових Услова могу бити применљиве само на одређене категорије корисника. Конкретно, одређене одредбе се могу применити само на потрошаче или на оне кориснике који се не квалификују као потрошачи. Таква ограничења се увек експлицитно помињу у сваком применљивом одељку. У недостатку таквог помена, одељци се примењују на све кориснике.

Услови коришћења

Појединачни или додатни услови коришћења или приступа могу се применити у одређеним случајевима и додатно су назначени у овом документу.

Коришћењем ове веб странице, корисници потврђују да испуњавају следеће услове:

 • Не постоје ограничења за кориснике у смислу да су пословни/комерцијални корисници или потрошачи.
 • Корисници морају бити признати као одрасли према важећем закону.

Садржај на овој веб страници

Осим ако није другачије наведено, сав садржај веб-сајта је обезбеђен или у власништву власника или његових даваоца лиценце.

Власник је уложио напоре да осигура да Садржај веб странице не крши законске одредбе или права трећих страна. Међутим, није увек могуће постићи такав резултат.

У таквим случајевима, од корисника се тражи да пријави рекламације користећи контакт податке наведене у овом документу.

Права у вези са садржајем на овој веб страници – Сва права задржана

Власник задржава и држи сва права интелектуалне својине за било који такав садржај.

Корисници стога не смеју да користе било какав такав садржај, на било који начин који није неопходан или имплицитан за правилно коришћење веб странице/услуге.

Приступ спољним ресурсима

Преко ове веб странице, корисници могу имати приступ спољним ресурсима које пружају трећа лица. Корисници признају и прихватају да Власник нема контролу над таквим ресурсима и стога није одговоран за њихов садржај и доступност.

Услови који се примењују на све ресурсе које обезбеђују трећа лица, укључујући оне који се примењују на било које могуће давање права на садржај, произилазе из одредби и услова сваке такве треће стране или, у недостатку истих, примењивог законског закона.

Прихватљива употреба

Ова веб локација и услуга могу се користити само у оквиру онога за шта су предвиђени, према овим Условима и важећим законима.

Корисници су искључиво одговорни да се увере да њихово коришћење ове веб странице и/или услуге не крши ниједан важећи закон, прописе или права трећих страна.


Одговорност и обештећење

Аустралијски корисници

Ограничење одговорности

Ништа у овим Условима не искључује, ограничава или модификује било коју гаранцију, услов, гаранцију, право или правни лек које Корисник може имати према Закону о конкуренцији и потрошачима из 2010. (Цтх) или било ком сличном закону државе и територије и који се не може искључити, ограничити или модификовати (неискључиво право). У највећој мери дозвољеној законом, наша одговорност према Кориснику, укључујући одговорност за повреду неискључивог права и одговорност која иначе није искључена према овим Условима коришћења, ограничена је, према сопственом нахођењу власника, на -извођење услуга или плаћање трошкова поновног пружања услуга.

УС Усерс

Одрицање од гаранција

Ова веб локација се пружа стриктно на основу „као што јесте“ и „како је доступно“. Коришћење услуге је на сопствени ризик корисника. У највећој мери дозвољеној важећим законом, Власник се изричито одриче свих услова, изјава и гаранција – било да су изричите, подразумеване, законске или друге, укључујући, али не ограничавајући се на, било какву имплицирану гаранцију за продају, прикладност за одређену сврху, или неповређивање права трећих лица. Никакви савети или информације, било усмене или писане, које је корисник добио од власника или путем услуге неће створити никакву гаранцију која није изричито наведена овде.

Без ограничавања претходног, Власник, његове подружнице, филијале, даваоци лиценце, службеници, директори, агенти, ко-брендери, партнери, добављачи и запослени не гарантују да је садржај тачан, поуздан или тачан; да ће Услуга испунити захтеве корисника; да ће Услуга бити доступна у било које време или на одређеном месту, непрекидно или безбедно; да ће сви недостаци или грешке бити исправљени; или да Услуга не садржи вирусе или друге штетне компоненте. Сваки садржај преузет или на други начин добијен коришћењем Сервиса преузима се на сопствени ризик корисника и Корисници су искључиво одговорни за било какву штету на рачунарском систему или мобилном уређају Корисника или губитак података који је резултат таквог преузимања или коришћења услуге од стране корисника.

Власник не гарантује, не одобрава, гарантује нити преузима одговорност за било који производ или услугу коју рекламира или нуди трећа страна путем Услуге или било које хиперлинкове веб странице или услуге, а Власник неће бити страна или на било који начин надгледати било који трансакције између корисника и трећих добављача производа или услуга.

Услуга може постати недоступна или можда неће исправно функционисати са корисниковим веб прегледачем, мобилним уређајем и/или оперативним системом. Власник се не може сматрати одговорним за било какву уочену или стварну штету која проистиче из садржаја Услуге, рада или коришћења ове Услуге.

Савезни закон, неке државе и друге јурисдикције не дозвољавају искључење и ограничења одређених подразумеваних гаранција. Горенаведена изузећа се можда не односе на кориснике. Овај Уговор даје Корисницима посебна законска права, а Корисници могу имати и друга права која се разликују од државе до државе. Одрицања од одговорности и изузећа према овом споразуму неће се примењивати у мери у којој је забрањено примењивим законом.

Ограничења одговорности

У максималном обиму који је дозвољен важећим законом, ни у ком случају Власник, и његове подружнице, филијале, службеници, директори, агенти, ко-брендери, партнери, добављачи и запослени, неће бити одговорни за

 • било коју индиректну, казнену, случајну, специјалну, последичну или примерну штету, укључујући без ограничења штете за губитак профита, добре воље, коришћења, података или друге нематеријалне губитке, који произилазе из или се односе на коришћење или немогућност коришћења услуге ; и
 • било какву штету, губитак или повреду која је резултат хаковања, неовлашћеног приступа или другог неовлашћеног приступа или коришћења услуге или корисничког налога или информација садржаних у њима;
 • све грешке, грешке или нетачности садржаја;
 • личне повреде или штете на имовини, било које природе, које су резултат приступа Корисника или коришћења Сервиса;
 • сваки неовлашћени приступ или коришћење безбедних сервера власника и/или било које и све личне информације које су тамо ускладиштене;
 • сваки прекид или прекид преноса на или са Сервиса;
 • све грешке, вирусе, тројанске коње или слично који се могу пренети на или преко Сервиса;
 • све грешке или пропусте у било ком садржају или за било какав губитак или штету насталу као резултат коришћења било ког садржаја који је објављен, послат е-поштом, пренет или на други начин учињен доступним преко Услуге; и/или
 • клеветничко, увредљиво или незаконито понашање било ког корисника или треће стране. Ни у ком случају Власник, и његове подружнице, филијале, службеници, директори, агенти, ко-брендери, партнери, добављачи и запослени неће бити одговорни за било каква потраживања, поступке, обавезе, обавезе, штете, губитке или трошкове у износу већем од износ који је Корисник платио власнику према овом уговору у претходних 12 месеци, или у периоду трајања овог уговора између власника и корисника, шта год је краће.

Ово ограничење одговорности примењиваће се у највећој мери дозвољеној законом у применљивој јурисдикцији, било да је наводна одговорност заснована на уговору, деликту, немару, строгој одговорности или било којој другој основи, чак и ако је власник обавештен о могућности такве штете.

Неке јурисдикције не дозвољавају искључивање или ограничење случајне или последичне штете, стога се горе наведена ограничења или изузећа можда не односе на Корисника. Услови дају Кориснику специфична законска права, а Корисник може имати и друга права која се разликују од јурисдикције до јурисдикције. Одрицање од одговорности, искључења и ограничења одговорности према условима неће се примењивати у мери у којој је то забрањено важећим законом.

Обештећење

Корисник је сагласан да брани, обештећује и држи власника и његове подружнице, филијале, службенике, директоре, агенте, ко-брендере, партнере, добављаче и запослене безопасним од и против свих потраживања или захтева, штета, обавеза, губитака, обавеза , трошкове или дуг, и трошкове, укључујући, али не ограничавајући се на, правне таксе и трошкове, који проистичу из

 • Коришћење и приступ Сервису од стране корисника, укључујући све податке или садржај који је корисник пренео или примио;
 • Кршење ових услова од стране корисника, укључујући, али не ограничавајући се на, корисниково кршење било које изјаве и гаранције наведених у овим условима;
 • Кршење права трећих страна од стране корисника, укључујући, али не ограничавајући се на, било које право на приватност или права интелектуалне својине;
 • Корисниково кршење било ког статутарног закона, правила или уредбе;
 • било који садржај који је достављен са корисничког налога, укључујући приступ треће стране са корисничким јединственим корисничким именом, лозинком или другом безбедносном мером, ако је применљиво, укључујући, али не ограничавајући се на, обмањујуће, лажне или нетачне информације;
 • Намерно недолично понашање корисника; или
 • законске одредбе Корисника или његових филијала, службеника, директора, агената, ко-брендера, партнера, добављача и запослених у мери у којој је то дозвољено важећим законом.

Заједничке одредбе

Не одрицање

Пропуст власника да потврди било које право или одредбу према овим Условима не представља одрицање од било ког таквог права или одредбе. Ниједно одрицање се неће сматрати даљим или континуираним одрицањем од тог или било којег другог услова.

Прекид услуге

Да би обезбедио најбољи могући ниво услуге, Власник задржава право да прекине Услугу ради одржавања, ажурирања система или било којих других промена, о чему на одговарајући начин обавести кориснике.

У границама закона, Власник такође може одлучити да суспендује или у потпуности прекине услугу. Ако се Услуга прекине, Власник ће сарађивати са Корисницима како би им омогућио да повуку личне податке или информације у складу са важећим законом.

Поред тога, Услуга можда неће бити доступна због разлога који су ван разумне контроле власника, као што је „виша сила“ (нпр. радни рад, кварови на инфраструктури или нестанци струје итд.).

Препродаја услуга

Корисници не смеју да репродукују, умножавају, копирају, продају, препродају или искоришћавају било који део овог веб-сајта и његове услуге без изричитог претходног писменог одобрења власника, датог директно или путем легитимног програма препродаје.

Правила о приватности

Да би сазнали више о коришћењу својих личних података, Корисници могу да погледају политику приватности ове веб странице.

Права интелектуалне својине

Сва права интелектуалне својине, као што су ауторска права, права на жиг, патентна права и права на дизајн у вези са овом веб локацијом, искључиво су власништво власника или његових давалаца лиценце.

Сви заштитни знакови и сви други знаци, трговачка имена, жигови услуга, словни жигови, илустрације, слике или логотипи који се појављују у вези са овом веб локацијом и/или Услугом су искључиво власништво власника или његових давалаца лиценце.

Наведена права интелектуалне својине су заштићена важећим законима или међународним уговорима који се односе на интелектуалну својину.

Промене ових Услова

Власник задржава право да измени или на други начин измени ове Услове у било ком тренутку. У таквим случајевима, Власник ће на одговарајући начин обавестити Корисника о овим променама.

Такве промене ће утицати само на однос са Корисником у будућности.

Наставак коришћења Веб-сајта и/или Услуге од стране корисника ће значити да Корисник прихвата ревидиране Услове.

Неприхватање ревидираних Услова може дати право било којој страни да раскине Уговор.

Ако то захтева важећи закон, Власник ће навести датум до којег ће измењени Услови ступити на снагу.

Уступање уговора

Власник задржава право да пренесе, уступи, располаже или подуговара било која или сва права према овим Условима. Одредбе у вези са изменама ових Услова примењиваће се у складу са тим.

Корисници не могу уступити или пренети своја права или обавезе према овим Условима ни на који начин, без писмене дозволе власника.

Контакти

Сва комуникација у вези са коришћењем ове веб странице мора се слати користећи контакт информације наведене у овом документу.

Одвојивост

Ако се било који од ових Услова сматра или постане неважећим или неспроводљивим према важећем закону, неважећа или неспроводивост такве одредбе неће утицати на ваљаност преосталих одредби, које остају на пуној снази и дејству.

ЕУ корисници

Уколико било која одредба ових Услова буде или се сматра неважећом, неважећом или неспроводљивом, стране ће дати све од себе да на пријатељски начин пронађу споразум о важећим и применљивим одредбама, чиме ће заменити ништаве, неважеће или неизвршне делове.

У случају неуспеха да се то уради, ништавне, неважеће или неприменљиве одредбе биће замењене важећим законским одредбама, ако је то дозвољено или наведено у важећем закону.

Не доводећи у питање горе наведено, ништавост, неваљаност или немогућност спровођења одређене одредбе ових Услова неће поништити цео Уговор, осим ако су одвојене одредбе суштинске за Уговор, или од такве важности да стране не би склопиле уговор ако су знали да одредба неће бити важећа, или у случајевима када би се преостале одредбе претвориле у неприхватљиве тешкоће за било коју од страна.

УС Усерс

Свака таква неважећа или неприменљива одредба биће тумачена, тумачена и реформисана у мери у којој је то разумно потребно да би се учинила валидном, применљивом и у складу са њеном првобитном намером. Ови Услови чине цео Уговор између Корисника и Власника у вези са овим предметом и замењују сву другу комуникацију, укључујући, али не ограничавајући се на све претходне споразуме, између страна у вези са таквим предметом. Ови Услови ће се примењивати у највећој мери дозвољеној законом.

Надлежно право

Ови Услови су регулисани законом места где је власник седиште, као што је откривено у релевантном делу овог документа, без обзира на принципе сукоба закона.

Изузетак за европске потрошаче

Међутим, без обзира на горе наведено, ако се Корисник квалификује као европски потрошач и има своје уобичајено боравиште у земљи у којој закон предвиђа виши стандард заштите потрошача, такви виши стандарди ће преовладати.

Место јурисдикције

Искључива надлежност за одлучивање о било каквој контроверзи која проистиче из ових Услова или је повезана са њима лежи на судовима у месту где се власник налази, као што је приказано у релевантном делу овог документа.

Изузетак за европске потрошаче

Горе наведено се не односи на кориснике који се квалификују као европски потрошачи, нити на потрошаче са седиштем у Швајцарској, Норвешкој или Исланду.


Последње ажурирање: 19. маја 2024